Sådan vurderer vi indstillingerne

Læs om proces og fagjuryens vurdering af de indstillede virksomheder.

Tidsplan/proces

 • Indsendelse af indstilling. Materiale kan indsendes løbende, men senest søndag d. 19. marts
 • Forvaltningerne vurderer de indkomne indstillinger og nominerer derefter 9-12 kandidater, som godkendes af borgmestrene.  
 • En fagjury finder tre vindere blandt de nominerede. Deres indstilling godkendes af borgmestrene.
 • Priserne uddeles til kommunens erhvervstopmøde den 7. juni på Københavns Rådhus. 

Fagjuryens arbejde

Fagjuryen vurderer de begrundede og motiverede beskrivelser af, hvorfor de indstillede virksomheder bør have erhvervsprisen i år.
Derudover vurderes virksomhederne ud fra følgende - afhængig af, hvilke kriterier der indstilles efter:

 • Årlig omsætning for 2015 og 2016 (for nystartede virksomheder kun 2016) samt antal arbejdspladser i 2015 og 2016 
 • Øget eksport, tiltrækning af udenlandske investorer og/eller internationale medarbejdere
 • Om virksomheden viser at den er en rummelig arbejdsplads
 • Om virksomheden bidrager med særlige produkter/ydelser, der giver ekstra værdi til borgere og erhvervsdrivende, har fokus på lokalt engagement eller andre særlige initiativer, der kommer borgere mv. til gode - f.eks. i byrummet
 • Virksomheder der formår at samarbejde på tværs af sektorer/fagfelter eller har bragt et nyt produkt på markedet
 • Inden for miljøområdet kigges på beskrivelser af innovative affaldsløsninger, om virksomheden har investeret i en miljøvenlig bygning, ”vi cykler på arbejde”- initiativer, motionsordninger, madordninger og om virksomheden gør en aktiv indsats for at mindske deres miljøpåvirkning etc.
 • Antal ansatte på særlige vilkår såsom virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob kombineret med hvad virksomheden gør for at inkludere dem på arbejdspladsen og bidrager til for at kandidaterne kan fortsætte i varig beskæftigelse.

Virksomheder, der har klagesager, skyldnersager eller andre sager med kommunen, hvor de ikke overholder lovgivningen sorteres fra af fagjuryen.

Se hvem der sidder i fagjuryen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.