Sådan støtter du et nyt parti

Hvis du ønsker at støtte et nyt parti, skal du afgive en vælgererklæring. Det kan enten være digitalt eller på papir.

For at afgive en vælgererklæring skal du have valgret til Folketinget eller Europa-Parlamentet.

Ønsker du at afgive en digital vælgererklæring, skal du oplyse din e-mailadresse til partiet, som herefter skal indtaste e-mailadressen i vælgererklæring.dk.  Du modtager herefter en e-mail med et link til vælgererklæring.dk, hvor du kan afgive din vælgererklæring, hvis du fortsat ønsker at støtte partiet. Du skal logge ind i systemet med NemID. Det er først, når du har afgivet din vælgererklæring i systemet, at du støtter partiet.

Ønsker du at afgive en vælgererklæring på papir, skal du oplyse dit cpr-nummer til partiet. Partiet skal herefter indtaste cpr-nummeret i vælgererklæring.dk. Du modtager herefter et brev med almindelig post med en vælgererklæring, som du skal udfylde, underskrive og sende til partiet. Partiet skal indtaste vælgererklæringen i vælgererklæring.dk. Det er først herefter, at du støtter partiet.

En vælgererklæring er gyldig indtil det først afholdte valg, dog mindst i 18 måneder fra anmeldelsen.

Når du har skrevet under på en vælgererklæring for et godkendt parti, kan du ikke skrive under på en vælgererklæring for et andet parti. Dette gælder, så længe vælgererklæringen er gyldig.

Du kan dog på ethvert tidspunkt, indtil partiet har anmeldt sig, trække din vælgererklæring tilbage, hvorefter du vil kunne støtte et andet parti.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.