Københavns administrative inddeling

Her finder du gadefortegnelser med Københavns administrative inddeling med udgangspunkt i roder. Roder bruges også til statistiske formål.

Roder er en administrativ enhed

Roder er den mindste administrative enhed i København. Roderne anvendes til forskellige administrative formål, hvor der ønskes en mindre inddeling end f.eks. bydelsinddelingen. Der foretages løbende mindre reguleringer af rodernes grænser i forbindelse med nybyggeri mv. Her er en liste med rodenumre og -navneBydele, lokaludvalg og afstemningsområder er dannet ud fra roder. 

På det interaktive kort Københavnerkortet kan du se inddelingerne ved at vælge ”administrative grænser”

Roder bliver brugt til statistikformål

Statistik om København og københavnerne bliver også lavet på baggrund af inddelingen i roder. Det er kun personer med fast adresse, der fremgår af roderne. I den samlede statistik om København indgår også personer uden fast adresse. Personer uden fast adresse er fx hjemløse, værnepligtige og fængslede.  

Kontakt