Sådan behandler vi din klage

Dialogen mellem dig og forvaltningen skal være udtømt, før du klager til Borgerrådgiveren.

Når vi modtager en klage, undersøger vi derfor, om den forvaltning, du klager over, fx jobcentret, ydelsesservice eller socialcentret, har haft mulighed for at svare på klagen. Hvis ikke det er tilfældet, bliver du vejledt om at forsøge at få problemet løst via dialog med forvaltningen. Hvis du efter at have fået svar fra forvaltningen fortsat er utilfreds, eller hvis du ikke får svar, kan du klage til os.

Har du været i dialog med forvaltningen om klagen, eller kan du ikke selv varetage dialogen, vil vi forsøge at hjælpe ved at kontakte den relevante sagsbehandler eller leder. Sagerne er aldrig helt ens, og nogle sager egner sig bedre til en hurtig og mere fleksibel behandling, mens andre skal behandles skriftligt.

Borgerrådgiveren afsøger mulighederne for at bilægge uenigheder mellem dig og kommunen. Vi undersøger, om der – uden at gå på kompromis med dine rettigheder – kan findes en hurtig løsning, som både du og kommunen kan leve med.

Borgerrådgiverens første indsats vil være at finde en hurtig løsning på din klage. I nogle tilfælde kan det ikke lade sig gøre, og her vil Borgerrådgiveren overveje at lave et tilsyn ved at undersøge, om kommunen har handlet korrekt.

Borgerrådgiveren beslutter, om din klage kræver et tilsyn

Hvis dit problem ikke kan løses gennem dialog med forvaltningen, vurderer Borgerrådgiveren, om vi skal lave en uvildig vurdering og undersøge din klage. Det er Borgerrådgiveren, der afgør, om en klage giver grundlag for et tilsyn og hvilke dele af klagen, tilsynet skal omfatte. Det afhænger bl.a. af, hvad du kan opnå ved, at vi undersøger din sag, og af om klagen kan føre til forbedringer i kommunen. Det er altså en samlet vurdering af, om den undersøgelse, et tilsyn kræver, giver mening for dig og for kommunen.

Nogle klager er principielle og kan have betydning for mange borgere, og som derfor vil blive behandlet som en tilsynssag med det samme uden forudgående forsøg på at løse den konkrete konflikt via dialog.

Kontakt