Retningslinjer for Udendørsservering

Her på siden kan du læse retningslinjerne for udendørsservering

I København er der gode muligheder for at bruge byrummet som serveringsareal. Det er dog vigtigt at det sker med respekt for de øvrige brugere af byrummet og naboerne, og der er selvfølgelig steder, hvor forholdene er sådan, at det ikke er muligt.

Det er vigtigt at vi sammen sikrer et pænt helhedsindtryk, den trafikale fremkommelighed og hensynet til beboerne. Derfor har vi nogle regler og retningslinjer, som skal overholdes.

Kommunen lægger bl.a. vægt på, at der tages hensyn til færdslen, kørestole, barnevogne, synshandicappede, cykelparkering mm., at der tages hensyn til områdets arkitektur, sociale og bygningsmæssige særpræg, at der tages hensyn til naboerne, støj og lukketider, at det er nemt at drifte byen, renhold, snerydning m.m.

Før du stiller noget frem, skal du ansøge, og en udendørsservering er først lovlig, når du har fået tilladelse til den af Københavns Kommune.

Kopi af tilladelse og tegning skal være tilgængelig i restauranten og kunne fremvises ved tilsyn.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.