Retningslinjer for nytteindsats

Nytteindsats i Københavns Kommune kan organiseres på to måder; nytteindsats ved projekthold eller ved enkeltpladser.

Nytteindsats ved projekthold

Denne type nytteindsats er karakteriseret ved, at et antal modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller arbejdsmarkedsydelse arbejder under én arbejdsleder, der er ansat i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Arbejdsledelses og instruktionsbeføjelsen er dermed koblet direkte til myndighedsopgaven.

Retningslinjerne for nytteindsats ved projekthold:

 • indholdet i nytteindsats skal være nyttigt
 • nytteindsatsopgaverne skal være sikkerhedsgodkendte
 • nytteindsatsopgaverne skal være efterspurgte
 • nytteindsats ikke må substituere øvrige virksomhedsplaceringer eller erstatte ordinært arbejde
 • nytteindsats ikke må være konkurrenceforvridende og foregår derfor kun i offentligt regi
 • nytteindsats som udgangspunkt ikke omfatter borgerrettede aktiviteter, da det ikke er muligt at sikre stabil leverance og kvalitet i tilbuddene
 • ved etablering af nytteindsatsopgaver udarbejdes der en præcis beskrivelse af det arbejde, der udføres i projektet.

Nytteindsats ved enkeltpladser

Nytteindsats ved enkeltpladser handler om, at én eller flere modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælps eller arbejdsmarkedsydelse udstationeres på en kommunal, regional eller statslig institution / virksomhed. Arbejdsledelses- og instruktionsbeføjelsen tilfalder den enkelte institution / virksomhed.

Retningslinjerne for nytteindsats ved enkeltpladser er:

 • indholdet af enkeltpladserne skal være nyttigt
 • borgere i enkeltpladser er omfattet af gængse regler på arbejdspladsen, herunder arbejdsmiljølovgivningen (justeret ift. projektpladserne)
 • enkeltpladsopgaverne skal være efterspurgte
 • enkeltpladserne må ikke substituere øvrige virksomhedsplaceringer eller erstatte ordinært arbejde
 • enkeltpladserne må ikke være konkurrenceforvridende og foregår derfor kun i offentligt regi
 • enkeltpladser kan kun omfatte borgerettede aktiviteter, hvis en arbejdsgiver har et begrundet og konkret ønske (justeret ift. projektpladserne)

Ved etablering af enkeltpladser udarbejdes en beskrivelse af det arbejde, der udføres.