Du er her

Retning og vision

København skal i 2020 være den by blandt sammenlignelige kommuner, der har flest borgere i job og uddannelse.

Vores vision hedder Vækst gennem job og uddannelse. Den har som mål, at København i 2020 skal have det laveste forsørgelsestryk blandt sammenlignelige kommuner. Det betyder, at vi skal være bedst eller blandt de bedste byer i Danmark til at få ledige og sygemeldte i job og uddannelse.  

Men vores vision handler ikke kun om statistik. Den lægger lige så stor vægt på skabe et godt møde mellem vores system og borgere og virksomheder. Borgere og virksomheder skal opleve at få en god service og en klar kommunikation. Derudover har vi en målsætning om, at 10 % af alle ansatte i Københavns Kommune skal være ansat på særlige vilkår. 

Vi arbejder systematisk på at sætte handling bag ordene. Alle centre indgår årlige resultatkontrakter, der tydeliggør deres bidrag til de overordnede mål.

Borgere og virksomheder før systemet

Vi er i sving med at ændre fortidens myndighedskultur til en servicekultur. 
Det kræver, at vi tilrettelægger vores indsats, så vi vælger netop de løsninger, som vi ved, der virker for de forskellige borgergrupper.

Men det kæver også, at vi sætter borgere og virksomheder før systemet og fokuserer på, hvordan borgere og virksomheder oplever os, så vi kan levere mere værdi for dem.
Vi skal afstemme deres forventninger med vores service, så de ved, hvad vi gør, hvorfor vi gør det – og hvad de selv skal gøre.

Borgerne kan og vil selv

Vi har den tilgang, at de fleste borgere har lysten, viljen og ressourcerne til at finde et job. Derfor har vi udviklet digitale redskaber, der giver ledige og sygemeldte medbestemmelse og bedre muligheder for selv at gøre noget aktivt for at komme i job.

Det sker først og fremmest med selvbetjeningsværktøjet KBHiJob.dk. Her logger borgeren sig på nettet med sit NemID før samtalen i jobcentret og besvarer spørgsmål om alder og uddannelse og beskriver sine ønsker til job. Det betyder, at den personlige samtale i jobcentret bliver mere fokuseret på den enkelte borgers situation og behov. Men vi er samtidig opmærksomme på, at der er en gruppe borgere, der ikke kan tage ansvar for deres ledighedsforløb. Dem giver vi en særlig hjælp.

Se video om, hvordan forvaltningen ser borgerens rolle som ledig:

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.