Vi hjælper københavnere i job og uddannelse

Kernen i alt, hvad vi foretager os, er at få københavnerne i job og uddannelse og understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Hver dag året rundt hjælper vi københavnere med at få et arbejde, en uddannelse eller afklaring i forhold til fleksjob eller førtidspension, hvis borgeren har brug for det. Vi hjælper samtidig virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har brug for. Vi har fokus på den gode service, og at alle borgere og virksomheder får den rette rådgivning og forståelse for deres situation.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vision lyder:

Vi skal med omsorg, inddragelse og høj faglighed skabe gode brugeroplevelser og hjælpe ledige københavnere i ordinære job og uddannelse – for at sikre et værdigt forsørgelsesgrundlag og være en stærk samarbejdspartner for virksomhederne.

Det er beskæftigelses- og integrationsudvalget, der har udformet visionen. De har samtidig udpeget fire strategiske fokusområder, som definerer retningen for forvaltningens arbejde i de kommende år:

  1. Vi hjælper udsatte borgere med hurtig afklaring, så de kan komme videre
  2. Vi samarbejder med virksomhederne for at sikre gode match mellem ledige københavnere og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft
  3. Vi prioriterer god servicekultur og medarbejdertrivsel
  4. Vi styrker integration af københavnere med ikke-vestlig baggrund