Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015

Flertallet bag Københavns budget for 2015 indgik onsdag den 23. marts en politisk aftale på Københavns Rådhus.

Flertallet bag Københavns budget for 2015 indgik onsdag den 23. marts en politisk aftale på Københavns Rådhus.

Aftalen sikrer, at næsten en halv milliard kroner kanaliseres ud til nødvendig vedligeholdelse af folkeskoler, parker, legepladser og sportshaller - samt bruges til at gøre en række større og mindre kommunale projekter færdige. Herunder at vedligeholde byens lysmaster, bygge flere toiletter i Tingbjerg idrætspark, færdiggøre fixerummet på Halmtorvet samt til at forbedre trafiksikkerheden i byens mest usikre kryds. Blot for at nævne enkelte projekter.

Aftalen er indgået mellem de fem partier bag det seneste budgetforlig: Socialdemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti.

Jeg synes, det er en god aftale for københavnerne. Vi er fem partier, der sammen har taget ansvar for at få ordnet nogle af de løse ender, vi har i vores by. Jeg er især glad for at vi har taget skridt til at få renoveret endnu to af vores folkeskoler fra gulv til loft, så vi giver byens børn bedre vilkår’, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Pengene kommer fra den såkaldte overførselssag, som bl.a. indeholder midler, der ikke blev brugt sidste år, fordi kommunen har en stram budgetstyring. Alle bydele vil opleve forbedringer og nødvendige løft. Blandt andet får den nedslidte Enghaveparken på Vesterbro en gevaldig ansigtsløftning samt nye bassiner, som sikrer området mod oversvømmelse ved fremtidige skybrud.

København har stadig mange bydele, der har brug for et løft. Med aftalen viser vi, hvordan vi i forbindelse med de kommende års arbejde med at sikre byen imod skybrud samtidig kan skabe en grønnere by med et bedre byliv’, siger teknik – og miljøborgmester Morten Kabell (Enhl.).

To københavnske folkeskoler skal gennemgribende renoveres for hver et tocifret million beløb. Det drejer sig om Randersgade Skole på Østerbro og Den Classenske Legatskole i Indre By. Andre skoler får færdiggjort renoveringer, og med denne aftale er i alt 35 københavnske folkeskoler sikret istandsættelse fra gulv til loft.

Jeg er glad for, at vi renoverer skoler og legepladser. Børnene er Radikale Venstres vigtigste prioritet. Samtidig investerer vi i fremtidens vækst med en erhvervs- og jobpakke. Det er vigtigt, at vi har råd til fremtidens velfærd også’, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R)

Der er også sat penge af til udsatte københavnere – bl.a. til renovering af hybler til udsatte unge i Griffenfeldtsgade, til byhaver for hjemløse på Sundholm og til at gøre fixerummet på Halmtorvet færdigt.

SF lægger stor vægt på, at kommunens overskydende midler bliver geninvesteret i kernevelfærd til københavnerne. God velfærd kræver sunde fysiske rammer - ude som inde. Og med denne aftale sikrer vi helt nødvendige renoveringer af byens skoler og plejehjem, grønnere skolegårde, bedre hjælp til børn i alkoholfamilier, og så giver vi trafiksikkerheden for byens cyklister et tiltrængt løft’, siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF).

Endelig sikres det, at byens historie kan opbevares under betryggende forhold og bevares for fremtiden. Med i aftalen er økonomien til at bygge et fjernarkiv til byens arkivalier, museumsgenstande og dokumenter.

Dansk Folkeparti går forrest i kampen for at sikre Københavns og Danmarks kulturarv. Med den nye arkiv- og magasinløsning sikrer vi, at unikke og uerstattelige arkivalier og museumsgenstande bliver opbevaret forsvarligt og gjort mere tilgængelige for københavnerne og turister. For mig som kulturborgmester er det altafgørende, at Københavns historie og kulturarv bevares’, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

Kontakt