Renovering af almene boliger

Her kan du hente program for renovering, guides til processen og ansøgningsskemaer forbindelse med renovering af almene boliger

Kommunen godkender lejeforhøjelser som følge af moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer.

Kommunen har udarbejdet skemaer og vejledninger, der har til formål at forenkle sagsbehandlingen ved følgende sagstyper:

  • Fysiske helhedsplaner
  • Renovering i almindelighed
  • Ekstraordinær renovering af ungdomsboliger
  • Individuelle kollektive forbedringer.

Du kan finde ansøgningsskemaerne nedenfor.

Hvis der indgår støttede arbejder, skal boligorganisationen kontakte Landsbyggefonden for åbning af indtastning til skema A.

Kontakt