Reguleringsplaner

4 gamle Borgerrepræsentationsbeslutninger

En reguleringsplan er en Borgerrepræsentationsbeslutning efter den dagældende byggelov. Beslutningen er stadig gældende medmindre den bliver aflyst af en lokalplan. De fleste reguleringsplaner er bekendtgjort - ikke tinglyst. Enkelte planer er delvist aflyst af lokalplaner.

Her kan man se de enkelte planer i pdf-format. De gamle dokumenter er scannede, og vi beklager den dårlige kvalitet.

Skelbækgade - vedtaget af Borgerrepræsentationen 27. februar 1947

Skotlands Plads - vedtaget af Borgerrepræsentationen 16. juni 1949

Tuxensvej - vedtaget af Borgerrepræsentationen 20. april 1961

Fehmernsgade - vedtaget af Borgerrepræsentationen 27. juni 1968

Kontakt