Du er her

Regler om varmeforsyning

I Københavns Kommune er der tilslutningspligt til fjernvarme. I særlige tilfælde dispenserer kommunen for tilslutningspligten.

Nyopført enfamiliehus

Hvis du opfører et nyt enfamilieshus som lavenergibyggeri, kan du få dispensation fra tilslutningspligten. Det kan du gøre ved at ringe til Center for Bygninger på 33 66 52 00, når du har sendt din ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø (kræver NemID). Her skal du bede om at tilføje ekstra materiale til din igangværende ansøgning. Husk at også vedhæfte en energirammeberegning, som viser, at lavenergibestemmelserne er opfyldt

Andre mindre bygninger

For en ejendom, der ikke er et nyopført enfamiliehus, behandler vi en ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten efter en konkret vurdering. Begrundelserne for dispensation kan fx være:

•    bygningen opføres midlertidig eller står overfor nedrivning
•    ejeren er folkepensionist og har boet i ejendommen siden tilslutningspligten blev indført
•    en del eller hele forbruget er dækket af vedvarende energi produceret på matriklen (afhængig af blandt andet tidspunktet for installation)
•    Omstilling til fjernvarme er uforholdsmæssigt dyrt 
•    Bygningen ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.

Du kan kontakte os på virkmiljoe@tmf.kk.dk for at få vejledning om tilslutningspligt eller for at sende ansøgninger om dispensation.

Du kan læse mere om betingelser for dispensation i tilslutningsbekendtgørelsens § 15 og 17.

Større ejendomme

Etablering af varmeanlæg (inkl. supplerende varmeanlæg), som ikke er fjernvarme, i ejendomme med en tilslutningseffekt over 250 kW kræver altid en dispensation efter projektbekendtgørelsen. Hvis du overvejer denne mulighed, kan du kontakte os på virkmiljoe@tmf.kk.dk.

Akut hjælp

HOFOR's vagtstation har døgnåbent. Kontakt dem ved driftsforstyrrelser eller forsyningssvigt. 

Råd og vejledning hos HOFOR

HOFOR vejleder fx om varmeregningen, priser og tilslutning til fjernvarme. På HOFOR's hjemmeside kan du bruge selvbetjening til fx aflæsning af varme- og gasforbrug og råd om, hvordan du kan spare på vand og energi.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.