Regler om huslejens størrelse

Du kan på denne side læse om, hvordan du fastsætter lejen for lejemål i Københavns Kommune.

I de fem huslejenævn i Københavns Kommune behandles hvert år et stort antal sager om lejens størrelse i beboelseslejligheder og udlejede værelser. Der kan ikke gives et præcist svar på, hvilken leje, som kan godkendes for et lejemål. Lejefastsættelsen er afhængig af de bestemmelser, som lejeaftalen er indgået efter, og af det konkrete lejemåls udseende.

Lejens størrelse er som udgangspunkt det lejedes værdi.

Det lejedes værdi fremgår af lejelovens § 47, stk. 2:

Ved afgørelse efter stk. 1, 1. pkt., skal der foretages en sammenligning med den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus og husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand. […]

Der kan ikke sammenlignes med, hvad lejemål udbydes til i diverse boligannoncer.

I Københavns Kommune, vil det kun være lejemål, der er beliggende i ejendomme, der pr. 1. januar 1980 bestod af mere end 80 % erhverv og udlejede enkeltværelser i udlejers lejlighed, hvor lejen kan fastsættes efter dette udgangspunkt.

I andre ejendomme skal der skelnes mellem lejemål, der er beliggende i

a. Ejendomme, der pr. 1. januar 1995 bestod af 7 eller flere beboelseslejligheder, eller
b. Ejendomme, der pr. 1. januar 1995 bestod af 6 eller færre beboelseslejligheder.

Hvis lejemålet er beliggende i en af de to typer af ejendomme, kan der i visse særlige tilfælde aftales fri lejefastsættelse uafhængig af andre regler end aftalelovens § 36, hvis

1. ejendommen, hvori lejemålet er beliggende, er taget i brug efter 31. december 1991,
2. lejligheden pr. 31. december 1991 udelukkende lovligt blev anvendt til erhvervsformål, eller
3. lejemålet er nyindrettet i et loftsrum, som pr. 1. september 2002 ikke blev benyttet til boliger

Kontakt