Regler og muligheder for foreninger under corona

Regler og muligheder for foreninger og aftenskoler under corona. Siden opdateres den 21. april med de til den tid gældende retningslinjer.

Opdateret 14. april 2021

Ansvar og retningslinjer

Husk at det altid er foreningens eget ansvar at corona-retningslinjerne bliver fulgt i forbindelse med afvikling af aktiviteter.

Husk også at alle trænere og instruktører skal kende de gældende retningslinjer.

Corona-retningslinjerne for foreningslivet opdateres på Kulturministeriets hjemmeside – klik på 'Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter'.

Indendørsfaciliteter

 • Alle indendørsfaciliteter er lukkede for foreningsaktiviteter.
  Det gælder fx kulturhuse, idrætshaller, svømmehaller og skoler.
 • Klubhuse, foreningslokaler og lignende er også lukkede.

Græsbaner

 • I løbet af april åbner byens græsbaner efter vinteren.

Udendørsfaciliter

 • Det er tilladt for foreninger og aftenskoler at gennemføre udendørsaktiviteter med op til 50 deltagere.
 • Deltagere omfatter personer som er en aktiv del af aktiviteten – fx udøvere, udskiftere, dommere og frivillige trænere. Deltagere omfatter dermed ikke tilskuere og ledsagende forældre.
 • Er man flere end 10 deltagere, kan man blive pålagt bødestraf hvis ikke man kan godtgøre at aktiviteten er arrangeret af en forening, organisation, kulturinstitution, offentlig myndighed eller virksomhed.
 • Man kan få dokumentation for at man er godkendt som en folkeoplysende forening i København ved at skrive til book@kff.kk.dk.
 • Hvis der er tilskuere og ledsagende forældre til stede, må det samlede antal tilstedeværende ikke overstige det generelle indendørs forsamlingsloft på 10. Vi anbefaler derfor at der ikke kommer tilskuere og ledsagende forældre.

Opdeling af udendørsfaciliteter

 • Hvis en udendørsfacilitet tydeligt opdeles i områder med mindst 2 meter mellem dem, så må der gerne være op til 50 tilstedeværende i hvert område.
 • Opdeling kan ske med kegler, kridt eller lignende.
 • En træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i ét af områderne.
 • Ved aktiviteter for børn skal der være en ansvarlig voksen til stede i hver gruppe af op til 50.

Toiletter, omklædningsrum mv.

 • Tilgængelige toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure og lignende er åbne med henblik på kortvarigt ophold.
 • Der må højst være én person pr. 7,5 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 7,5 m2, må der være én person. (Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.).
 • Vi opfordrer til at der klædes om og bades hjemme.

Muligheder for indendørshold

 • Indendørshold kan nu – på lige fod med udendørshold – søge ledige tider på byens fodboldbaner.

Byens rum

 • Foreninger og aftenskoler får i den kommende tid fortrinsret til at benytte en del af byens skolegårde mv. og enkelte af Kultur- og Fritidsforvaltningens parkeringsarealer.
 • Det gælder hverdage kl. 16-20. På skoler og institutioner dog først fra kl. 17.
 • Der vil løbende blive opsat skilte ved de pågældende faciliteter. Ved behov for yderligere skiltning kan man skrive til book@kff.kk.dk.
 • Hvis en facilitet er optaget af en anden forening eller aftenskole, så må man respektere dette og evt. finde en anden skole eller institution i nærheden.
 • Ved brug af byens rum skal der tages hensyn til naboer og nærliggende bebyggelse.

Håndtering af coronasmitte i foreningen

 • Hos DGI og DIF kan man finde råd om hvordan man forholder sig hvis et medlem bliver smittet med corona.

Yderligere retningslinjer

Hent plakater med gode råd

Nederst på denne side og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger der materiale om forebyggelse af smittespredning som frit kan downloades og printes.

Begrænset genåbning af indendørsfaciliteter onsdag den 21. april 2021:

 • Børn og unge under 18 år: alle foreningsaktiviteter – bortset fra sangaktiviteter
 • Personer over 70 år: idrætsaktiviteter

Denne side opdateres med nye retningslinjer når genåbningen træder i kraft.

Kontaktpersoner i Kultur- og fritidsforvaltningen

Undtagelser for den professionelle idræt

 • Forsamlingsloftet på 50 gælder ikke for den professionelle idræt.
 • Indendørsfaciliteter må godt benyttes af den professionelle idræt.

Professionel idræt inkluderer i denne forbindelse følgende:

 • DIF-forbunds seniorlandshold
 • Deltagere ved senior VM, EM, OL eller World Cup
 • Atleter der er tilknyttet Team Danmark
 • Atleter som figurerer på en OL/PL-bruttolist
 • Fodbold: de tre øverste seniorrækker for mænd og de to øverste for kvinder
 • Håndbold: de to øverste seniorrækker for både mænd og kvinder
 • Øvrige DIF-anerkendte idrætsgrene: den øverste seniorrække eller det øverste senior-konkurrenceniveau

Kultur - og fritidsforvaltningen koordinerer eliteaktiviteterne og giver foreningerne besked om hvilke faciliteter, der kan benyttes. Er der tvivl om hvorvidt ens aktivitet er omfattet af ovenstående definition, kan man kontakte specialkonsulent hos Team Copenhagen Jeppe Haugaard på jh@teamcopenhagen.dk.

Tilskuere er ikke tilladt ved professionel idræt.

Tilskud

Kultur- og Fritidsforvaltningen har besluttet at aftenskoler og foreninger ikke mister tilskud (til og med juni 2021) som følge af manglende aktivitet forårsaget af efterfølgelse af myndighedernes anbefalinger om håndtering af smitterisiko ved Corona-virus. Det betyder at aftenskoler og foreninger vil kunne beholde det oprindeligt afsatte tilskudsniveau uanset nedgang i aktiviteter.
Det er en forudsætning at hvis der opnås kompensation for tab fra statslige hjælpepakker til enkelte budgetposter, så kan der ikke anvendes tilskud til det der allerede er kompenseret for.

Hjælpepakker, initiativer og kompensationsordninger på Kulturministeriets område

Find information på Kulturministeriets hjemmeside om hjælpepakker.

Kontakt