Regler og muligheder for foreninger under corona

Med forbehold for justeringer

Opdateret den 1. juli 2021

Ansvar og retningslinjer

Husk at det altid er foreningens eget ansvar at corona-retningslinjerne bliver fulgt i forbindelse med afvikling af aktiviteter.

Husk også at alle trænere og instruktører skal kende de gældende retningslinjer.

Corona-retningslinjerne for foreningslivet opdateres på Kulturministeriets hjemmeside – klik på 'Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter'.

Udendørsfaciliteter

Alle udendørsaktiviteter kan gennemføres.

Udendørs forsamlingsloft

 • Det udendørs forsamlingsloft er på 500 personer.
 • Alle tilstedeværende tæller med – herunder udøvere, trænere, udskiftere, dommere, tilskuere og ledsagende forældre.

Toiletter, omklædningsrum, mv.

 • Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person. (Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.).
 • Vi opfordrer til at der klædes om og bades hjemme.
 • Derudover gælder retningslinjerne for indendørsfaciliteter. Se nedenfor.

Indendørsfaciliteter

Alle indendørsaktiviteter kan gennemføres.

Indendørs forsamlingsloft

 • Det indendørs forsamlingsloft er på 250 personer.
 • Alle tilstedeværende tæller med – herunder udøvere, trænere, udskiftere, dommere, tilskuere og ledsagende forældre.
 • Ved generalforsamlinger kan man udnytte hele lokalets kapacitet – én person pr. 2 m2 gulvareal – så længe man holder sig under 500 personer.

Coronapas

 • Ved indendørsidræt skal deltagere på 18 år og derover samt tilskuere på 16 år og derover have gyldigt coronapas.
 • Ved generalforsamlinger og møder med over 100 deltagere skal deltagere på 16 år og derover have gyldigt coronapas.
 • Læs mere om coronapas nedenfor.

Areal- og afstandskrav

 • Ved siddende aktiviteter må der højst være én person pr. 2 m2 gulvareal – og afstanden mellem hver siddende deltager skal være mindst 1 meter.
 • Ved siddende sang-aktiviteter må der dog højst være én person pr. 4 m2 gulvareal – og afstanden mellem hver siddende deltager skal være mindst 2 meter.
 • Ved øvrige aktiviteter – herunder idræt – må der højst være én person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person.
 • Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

Før og efter aktiviteter

 • Kom ikke før jeres tid starter.
 • Afsprit redskaber og kontaktflader før brug.
 • Afsprit redskaber og kontaktflader efter brug, og forlad stedet senest 5 minutter før jeres tid udløber.

Wipes, håndsprit og mundbind

 • Der vil være Wipes til rådighed ved faciliteterne.
 • Håndsprit skal foreningen og/eller deltagerne selv medbringe.
 • Under aktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind. Men før og efter indendørsaktiviteten – samt hvis man går til eller fra aktiviteten – skal personer på 12 år og derover bære mundbind eller visir når de ikke sidder ned.
 • Ved generalforsamlinger og møder skal personer på 12 år og derover bære mundbind eller visir når de ikke sidder ned.

Toiletter, omklædningsrum, mv.

 • Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person. (Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.).
 • Vi opfordrer til at der klædes om og bades hjemme.

Forbehold

 • Enkelte lokaler på skoler bruges til testfaciliteter og kan derfor være helt eller delvist lukkede for foreninger.

Opdeling af faciliteter

 • Hvis en facilitet tydeligt opdeles i områder med mindst 2 meter mellem dem, så gælder forsamlingsloftet for hvert område for sig.
 • Opdeling kan ske med kegler eller lignende.
 • En træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i ét af områderne.
 • Ved aktiviteter for børn skal der være en ansvarlig voksen til stede i hvert af områderne.

Coronapas

 • Et coronapas er dokumentation for én af følgende:
  - Vaccineret
  - Tidligere smittet
  - Testet negativ
 • Husk også ID: Offentlig udstedt identitetskort (så navnet på coronapasset kan kontrolleres)
 • Kontrol:
  - Det er foreningens ansvar at sørge for at der foretages stikprøvekontrol af coronapas mindst én gang i døgnet i lokalerne.
  - Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende deltagere, tilskuere og lignende i lokalet på det tidspunkt hvor kontrollen foretages.
  - Hver forening opfordres til internt at afklare hvorledes man gennemfører kontrollen, og kommunikere dette til ledere, trænere og deltagere.

Læs mere om coronapas på de danske myndigheders fælles corona-hjemmeside.

Håndtering af coronasmitte i foreningen

 • Hos DGI og DIF kan man finde råd om hvordan man forholder sig hvis et medlem bliver smittet med corona.

Yderligere information

Hent plakater med gode råd

Nederst på denne side og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger der materiale om forebyggelse af smittespredning som frit kan downloades og printes.

Kontaktpersoner i Kultur- og fritidsforvaltningen

Undtagelser for den professionelle idræt

Forsamlingslofterne gælder ikke for den professionelle idræt.

Professionel idræt inkluderer i denne forbindelse følgende:

 • DIF-forbunds seniorlandshold
 • Deltagere ved senior VM, EM, OL eller World Cup
 • Atleter der er tilknyttet Team Danmark
 • Atleter som figurerer på en OL/PL-bruttoliste
 • Fodbold: de tre øverste seniorrækker for mænd og de to øverste for kvinder
 • Håndbold: de to øverste seniorrækker for både mænd og kvinder
 • Øvrige DIF-anerkendte idrætsgrene: den øverste seniorrække eller det øverste senior-konkurrenceniveau

Er der tvivl om hvorvidt ens aktivitet er omfattet af ovenstående definition, kan man kontakte specialkonsulent hos Team Copenhagen Jeppe Haugaard på jh@teamcopenhagen.dk.

Sogne-nedlukning

 • Hvis corona-smitten i et sogn bliver for høj, sker der en lokal nedlukning af sognet. Det betyder blandt andet at alle lokaler hvor der udøves foreningsaktiviteter, lukkes. Det omfatter både offentlige, private og selvejende lokaliteter.
 • Derudover opfordres foreninger til også at aflyse udendørsaktiviteter i sognet.
 • De berørte foreninger får direkte besked.
 • Københavns Kommune orienterer løbende om op- og nedlukninger på hjemmesiden Lokale-nedlukninger.

Gebyr aflyst for 2020 og 2021

På grund af coronarestriktioner for brug af faciliteter vil der ikke blive opkrævet gebyr for 2020 og 2021.

Tilskud

Kultur- og Fritidsforvaltningen har besluttet at aftenskoler og foreninger ikke mister tilskud (til og med juni 2021) som følge af manglende aktivitet forårsaget af efterfølgelse af myndighedernes anbefalinger om håndtering af smitterisiko ved Corona-virus. Det betyder at aftenskoler og foreninger vil kunne beholde det oprindeligt afsatte tilskudsniveau uanset nedgang i aktiviteter.
Det er en forudsætning at hvis der opnås kompensation for tab fra statslige hjælpepakker til enkelte budgetposter, så kan der ikke anvendes tilskud til det der allerede er kompenseret for.

Hjælpepakker, initiativer og kompensationsordninger på Kulturministeriets område

Find information på Kulturministeriets hjemmeside om hjælpepakker.

Kontakt