Regionale indsatser

Et led i Københavns vækststrategi er at fremme vækst igennem samarbejde på tværs af regionen.

Det regionale arbejde foregår såvel indenfor hovedstadsregionens grænser såvel som over sundet til Malmø/Skåne og over Femern Bælt til Hamborg. Det regionale samarbejde styrker den internationale konkurrenceevne for hele regionen og kan på den måde være generator for vækst og beskæftigelse både I København, på Sjælland, i Skåne og i Hamborg.

Det overordnede fokus for det regionale vækstarbejde er Grøn-, Smart- Sund- og Kreativ Vækst.

Kontakt