Refusion for seniorjob

Hvis du er kommunal arbejdsgiver, har du mulighed for at ansætte en medarbejder i seniorjob og få dækket den samlede lønudgift.

I et seniorjob bliver medarbejderen ansat i kommunen efter den gældende overenskomst. Ansættelsen er tidsbegrænset og ophører dagen før, den ansatte i seniorjob kan gå på efterløn.

Som arbejdsgiver modtager I et tilskud, der svarer til 100 procent af til lønudgifterne (med undtagelse af overarbejde). Refusion kan først udbetales, når der ligger et af begge parter underskrevet ansættelsesbrev. Dvs. lønnen til seniorjobbere konteres direkte på en konto i BIF. Når seniorjobbet er godkendt, får I et tilsagn og en konteringsvejledning. Arbejdsgiverne eller arbejdsgivernes lønadministration har pligt til at indberette løn til det af kommunen valgte lønsystem (aktuelt, KMDs lønsystem).

Når I har fundet en seniorjobkandidat, I gerne vil ansætte, skal I udfylde og sende Arbejdsgivererklæring om seniorjob til os.

 

Kontakt