Refusion for offentligt løntilskud

Som arbejdsgiver for en medarbejder i offentligt løntilskud, kan du få refusion for hele eller en del af lønnen til den ansatte.

Du kan som offentlig arbejdsgiver ansætte en medarbejder i op til 4 måneder, og du udbetaler hele medarbejderens løn. Af medarbejderens løn kan du få udbetalt et løntilskud på 107,55 kr. pr. time i 2015. 

Udbetalingen af løntilskuddet sker på baggrund af den anmodning du udfylder, og sender til Løntilskud for virksomheder - Ydelsesesservice København. Lønsedler kan vedlægges, for den periode du anmoder om refusion for. 

Du kan både oprette, anmode om refusion og sende blanket om ophør af løntilskud via virk.dk/kk-job

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.