Refusion af udgifter til køb af børneteater og opsøgende scenekunst

Børneteater og opsøgende scenekunst

Københavns Kommune har gennem statens refusionsordning mulighed for at give refusion af udgifter til køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, der er godkendt til refusion.

Staten refunderer 50% af kommunernes udgifter til køb af forestillinger, der er refusionsgodkendt i henhold til teaterlovens § 25, stk. 2. Dette følger af bekendtgørelse nr. 1474 af 17. december 2019 om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

Ved børneteater forstås teater som er produceret for børn under 16 år. Ved opsøgende scenekunst forstås teater, der opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, biblioteker, arbejdspladser og lignende, hvor publikum kommer af andre grunde end for at se teater. Opsøgende teater kan henvende sig til både børn og voksne.

OBS: Pr. 1. januar 2020 ydes der ikke længere refusion på kommunale udgifter til køb af enkeltbilletter.

Ansøgningsskema

Nederst på denne side kan du downloade refusionsskemaet, du skal anvende.
Du kan også downloade et eksempel på, hvordan du udfylder skemaet korrekt.

Frister

Den 1. december 2021 for forestillinger spillet i 2021.

Hvem kan søge?

Kommunale institutioner, skoler, biblioteker, kulturhuse mfl. i Københavns Kommune kan søge om refusion, hvis de selv arrangerer refusionsberettiget teater på egen institution.

Er forestillingen godkendt til refusion?

www.scenen.dk er det muligt at se, hvilke forestillinger der er godkendt som refusionsberettiget.

Slots- og Kulturstyrelsens journalnummer skal angives i refusionsopgørelsen. Journalnummeret findes på https://produktion.scenen.dk/ i nederste højre hjørne. 

Kriterier for at der kan udbetales refusion

Følgende er en forudsætning for, at der kan udbetales refusion:

 • at forestillingen skal være godkendt som refusionsberettiget
 • at institutionen der søger refusion, skal høre under Københavns Kommune
 • at der foreligger kontrakt mellem Københavns Kommune og teatret
 • at refusionsskemaet er korrekt og fuldstændigt udfyldt.

Ansøgningen skal indeholde 

 • Refusionsskema (indsendes som excel)
 • Dokumentation for køb af forestilling (pdf navngivet efter forestillings titel)
 • Dokumentation for afholdelse af forestilling (pdf navngivet efter forestillings titel)

Ansøgning samt dokumentation sendes til kontaktperson angivet nederst på siden.  

Sådan udfyldes refusionsskemaet

Et korrekt udfyldt refusionsskema indeholder følgende informationer:

 • Navn på institution
 • Navn, mail og telefonnummer på kontaktperson
 • Artskonto (Der kan kun anvises refusion til en artskonto i intervallet 80100000 til 81700010)
 • PSP-element
 • Teatret/producentens navn
 • Forestillingens titel
 • Slots- og Kulturstyrelsens journal nr.
 • Spillested
 • Spilledag
 • Antal købte forestillinger
 • Kommunens købsudgifter
 • Evt. indtægter

Ved korrekt udfyldelse af refusionsskemaet er alle felter udfyldt.

Sådan finder du Slots- og Kulturstyrelsens journalnummer

Slots- og Kulturstyrelsens journalnummer findes ved at søge på forestillingen frem på https://produktion.scenen.dk/
Herefter findes nummeret i nederste højre hjørne under afsnittet ”Produktionens status”.

Kontakt

Maria Ørsted - Kulturbegivenheder

Fuldmægtig
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 21 17 12 92