Du er her

Rapporter og undersøgelser af Sikker By

Her finder du rapporter og undersøgelser udarbejdet af Sikker By - blandt andet Tryghedsundersøgelsen.

Tryghedsundersøgelsen

Den årlige tryghedsundersøgelse følger udviklingen i københavnernes udsathed for kriminalitet og vurdering af kriminalitet i nabolaget samt politiets registreringer af anmeldelser. På hjemmesiden Tryghedsundersøgelsen kan du læse om, hvordan undersøgelsen er opbygget og beregnet, hvor resultaterne for 2017 kan findes. Tryghedsundersøgelsen har erstattet det tidligere Tryghedsindekset, som du kan finde på hjemmesiden Tryghedsindekset.

Rapport og måleredskab: Samarbejde, innovation og effekt i kriminalpræventive indsatser

Sikker By har i perioden 2015-2017 i samarbejde med forskere fra Roskilde Universitet udviklet rapporten Samarbejdsrevet innovation i kriminalpræventive indsatser. Rapporten præsenterer resultaterne af et udviklingsprojekt, som har haft til formål at skabe et nyt måleinstrument, der kan evaluere graden af samarbejde, innovation og kriminalpræventiv effekt af lokale projekter og indsatser. Rapport, måleinstrument og guide til måleinstrumentet findes nederst under Dokumenter.

Rapport om det kriminalpræventive arbejde i Københavns Kommune

En rapport fra 2008 viser, at Københavns Kommune allerede gør et meget stort arbejde for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed i byen. Rapporten kommer samtidig med en række anbefalinger til, hvordan indsatsen kan styrkes yderligere.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.