Rapporter og undersøgelser af Sikker By

Her finder du rapporter og undersøgelser udarbejdet af Sikker By.

Rapport og måleredskab: Samarbejde, innovation og effekt i kriminalpræventive indsatser

Sikker By har i perioden 2015-2017 i samarbejde med forskere fra Roskilde Universitet udviklet rapporten Samarbejdsrevet innovation i kriminalpræventive indsatser. Rapporten præsenterer resultaterne af et udviklingsprojekt, som har haft til formål at skabe et nyt måleinstrument, der kan evaluere graden af samarbejde, innovation og kriminalpræventiv effekt af lokale projekter og indsatser. Rapport, måleinstrument og guide til måleinstrumentet findes nederst under Dokumenter.

Kontakt