Rådgivning til forældre om skolevalg

Forældre til 5-årige med sproglige udfordringer kan få rådgivning om skolevalg

Sprogvurdering i børnehaven af kommende skolestartere

Hvis personalet i dit barns børnehave mener, at dit barn kan have behov for hjælp til sin sproglige udvikling, skal de sørge for, at der bliver gennemført en sprogvurdering. Sprogvurderingen foretages af en pædagog i børnehaven, som dit barn kender. Viser denne sprogvurdering, at dit barn har nogle sproglige udfordringer, taler pædagogen med dig om dine planer for skolestart.

Kontakt