Rådgivning til forældre om skolevalg

Forældre til 5-årige med sproglige udfordringer kan få rådgivning om skolevalg

Sprogvurdering i børnehaven af kommende skolestartere

Hvis personalet i dit barns børnehave mener, at dit barn kan have behov for hjælp til sin sproglige udvikling, skal de sørge for, at der bliver gennemført en sprogvurdering. Sprogvurderingen foretages af en pædagog i børnehaven, som dit barn kender. Viser denne sprogvurdering, at dit barn har nogle sproglige udfordringer, taler pædagogen med dig om dine planer for skolestart.

Rådgivningsmøder om skolevalg

Hvis du bor i et skoledistrikt, hvor der på skolen er mange børn med sproglige udfordringer, vil du blive inviteret til et rådgivningsmøde om skolestart. På dette møde vil du høre om hvilke muligheder du har, og rådgivere vil tale med dig om dine ønsker og planer for skolevalg. Du vil få mulighed for at få plads til dit barn på en skole, hvor der er færre børn med sproglige udfordringer, end på din distriktsskole. På disse skoler har vi reserveret nogle særlige pladser til dit barn.

En Københavnermodelplads

Hvis du siger ja til en plads på en anden skole end distriktsskolen, vil barnet blive elev på skolen ligesom alle andre elever. Dit barn vil få en plads på det eller de fritidshjem der er tilknyttet skolen, hvis du ønsker det.

Dette er en plads på en helt almindelig folkeskole, det er ikke en plads på en specialskole. 

I vil få et flexkort, som gælder til bus, tog og metro fra hjem til skole.

Kontakt