Du er her

Pulje til aktører der spiller på pladser, i parker mv.

Kulturelle aktører, der ønsker at vise forestillinger på pladser, i parker og lignende i Københavns Kommune, kan søge puljen.

Formålet med puljen

At støtte kulturelle aktører, der spiller forestillinger på pladser, i parker mv. i Københavns Kommune.

Derigennem ønsker Københavns Kommune at tilgodese københavnernes behov for fritidsunderholdning og for at fremme turismen.

Ansøgningsfrist

1. november 2018

Hvem kan søge

Kulturelle aktører, der ønsker at vise forestillinger på pladser, i parker og lignende i Københavns Kommune, fx cirkusser eller børneteatre.

Aktørerne skal spille tidsafgrænsede forestillinger, så det er muligt for borgere og turister at få adgang til forestillingerne, herunder adgang på baggrund af købt billet.

Hvor meget kan der søges om

  • Der kan søges om støtte til maksimalt 21 dage, herunder 19 spilledage og to op- og nedtagningsdage
  • Der kan højest søges om 2.000 kr. pr. dag. 

Puljen er i alt på 194.000 kr. i 2018.

Forbud mod et unormalt stort udbytte

Hvis der er tale om støtte til en aktør, der kan opnå et overskud, må den ydede støtte fra kommunen ikke indebære et unormalt stort udbytte for den pågældende aktør. Det skyldes, at kommunen ikke må anvende skattefinansierede midler til at sikre private aktører en økonomisk gevinst.

Hvis støttemodtageren i forbindelse med de konkrete aktiviteter opnår et overskud, der overstiger en “rimelig fortjeneste”, vil kommunen sikre, at der sker en nedskalering af den kommunale støtte. 

Tilskudsmodtagere vil derfor blive bedt om:

  • at indsende deres vedtægter sammen med ansøgning om støtte,
  • samt efterfølgende at indsende en erklæring om aktørens eventuelle overskud for den pågældende aktivitet det år, støtten er givet.

Et evt. overskud, der overstiger en “rimelig fortjeneste”, vil betyde modregning i støtten.

Efter gennemgang af vedtægterne vil Kommunen endvidere vurdere, om støtten skal øremærkes. Det vil være tilfældet, hvis støttemodtageren ikke udelukkende varetager lovlige kommunale opgaver.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foretager stikprøvekontrol, hvor tilskudsmodtagere vil blive bedt om et regnskab.

Sådan vurderes ansøgninger

I vurderingen af ansøgningen lægges vægt på:

  • Om forestillingen/aktiviteten er tilgængelig for alle (eventuelt mod køb af billet)
  • Om den kulturelle aktivitet understøtter underholdning af københavnere og turister, herunder om den retter sig mod et bredt publikum.

Der gives ikke tilskud til

Gadefester, loppemarkeder og lignende vil ikke kunne modtage støtte fra puljen. Ligesom forestillinger til private arrangementer med en inviteret publikumsgruppe ikke støttes.

Det skal ansøgningen indeholde

  • Informationer om ansøger (navn, kontaktinformation, CVR-nummer mv.)
  • Institutionen/aktørens/organisationens vedtægter
  • Bemærk, der skal angives hvor mange dage der spilles på pladsen. Der kan max søges til to dage ud over de dage, der er forestillinger på pladsen.

Sådan søger man

Der er ikke noget ansøgningsskema, så du skal samle dine bilag i en pdf og indsende via funktionen 'Skriv besked' nedenfor.

Regelgrundlag

Tilskud fra puljen ydes i henhold til kommunalfuldmagten.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.