Psykisk sygdom

Københavns Kommune har en række socialpsykiatriske tilbud til borgere med psykiske sygdomme.

Socialpsykiatri - Kommunale tilbud til borgere med psykisk sygdom

Socialpsykiatri handler om alt det, der sker når man er udskrevet og skal have en hverdag til at hænge sammen. Den omfatter alle former for sociale tilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Det kan eksempelvis være botilbud, væresteder, støtte- kontaktpersonsordninger og beskæftigelse. Det vil sige, den hjælp og støtte, som ydes, når man skal klare sig i hverdagen.

Du kan læse mere om Københavns Kommunes socialpsykiatriske tilbud nedenfor:

Når du bliver udskrevet

Overgang fra behandling til socialt tilbud

Støtte/kontaktpersoner og rådgivning

Få hjælp hvis hverdagen er svær at håndtere

Aktivitets- og samværstilbud

Se liste over aktivitets- og samværstilbud til psykisk sårbare 

Botilbud

Se liste over botilbud til borgere med psykisk sygdom 

Huset for Psykisk Sundhed

Har du akut brug for hjælp under en psykisk krise, kan du døgnet rundt få støtte og rådgivning hos Huset for Psykisk Sundhed.

Grib København

Grib København tilbyder forløb, som fokuserer på deltagernes sociale netværk, kompetencer og giver styrket ejerskab for eget liv. Læs mere om Grib København

 

Kontakt