Du er her

Priser og takstzoner for parkering

Se på kortet hvor du kan parkere i København, og hvad det koster i de fire takstzoner. Prisen stiger, jo tættere på centrum du parkerer.

Sådan betaler du

Du kan betale på forskellige måder:

Tidsbegrænsede zoner

København er, udover de almindelige betalingszoner, også inddelt i områder med tidsbegrænset parkering. 

Det er gratis at parkere i en tidsbegrænset zone, men det er kun tilladt at parkere i et afgrænset tidsrum. Det er derfor vigtigt at du husker at orienterer dig i forhold til skiltningen i området, og samtidig benytter din p-skive. 

Læs mere om de tidsbegrænsede zoner. 

Find zone og pris på kortet

Skriv en adresse i søgefeltet eller klik et bestemt sted i kortet og se, hvad det koster at parkere i zonen. Taksterne gælder for parkering på offentlige parkeringspladser.

Vær opmærksom på, at kortet alene er vejledende. Du bør altid efterkomme skiltning og afmærkning som findes på stedet, hvor du parkerer.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.