Priser for klubber

Se hvad en plads i fritidsklub og ungdomsklub koster.

Fritidsklub og juniorklub koster 448 kr. om måneden. Juli måned er betalingsfri.

Ungdomsklub er gratis.

Der er mulighed for at søge om fripladstilskud. Der gives ikke søskenderabat.

 

Kontakt