Du er her

Priser for klubber

Se hvad en plads i fritidsklub og ungdomsklub koster.

Fritidsklub koster 508 kr. om måneden. Juli måned er betalingsfri.

Ungdomsklub er gratis.

Der er mulighed for at søge om fripladstilskud. Der gives ikke søskenderabat.

2017

Fritidsklub koster 514 kr. om måneden - ungdomsklub er gratis.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.