Priser for engangsydelser - Affald

Priser for opsætning og afhentning af midlertidige containere til storskrald eller haveaffald. Nye beholdere og vask af beholdere