Priser for begravelser og bisættelser

Her finder du priser på ydelser i forbindelse med begravelser og bisættelser ved Københavns kirkegårde, kapeller og krematorier

Alle priser er gældende 30 dage fra dags dato, dog senest til udgangen af 2021.
Priserne er inklusive moms.

Priser på køb og fornyelse af gravsted finder du her

Se priser for pasning og udsmykning af gravsteder her.

Kontakt