Du er her

Prioriteringer for bygningsfornyelse

De ansøgninger, vi modtager til ansøgningsfristen vil blive prioriteret ud fra en række hensyn.

Ejendomme, der mangler toilet og /eller fjernvarme i boligen vil blive prioriteret højest.

Ejendomme, der er støjbelastede, er beliggende i udsatte byområder og/eller i områdefornyelser vil ligeledes blive prioriteret. Der er ofte ved opstart af nye områdefornyelser en særlig puljer til bygningsfornyelse af ejendomme, som ligger inden for indsatsområderne.

I større byfornyelsesprojekter, der omfatter mere end tre bygningsdele, lægges der vægt på at gennemføre energitiltag, så at den pågældende ejendoms fremtidige energiforbrug svarer til minimum energiklasse C i energimærkeordningen eller varmeforbruget er reduceret med minimum 20 %.

Projekter, der kan give ny viden om bæredygtige løsninger og nye boformer vil blive prioriteret. Derudover kigger vi i alle projekter efter, om der kan optimeres i forhold til at reducere støj i boligen, og om ejendommen kan klimasikres.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.