Du er her

Prioriteringer for bygningsfornyelse

De ansøgninger, vi modtager til ansøgningsfristen vil blive prioriteret ud fra en række hensyn.

Ejendomme, der mangler toilet og /eller fjernvarme i boligen vil blive prioriteret højest.

Ejendomme, der er beliggende i udsatte byområder og i områdefornyelser vil ligeledes blive prioriteret. Der er ved opstart af nye områdefornyelser særlige puljer til bygningsfornyelse af ejendomme, som ligger inden for indsatsområderne.

I større byfornyelsesprojekter, der omfatter mere end tre bygningsdele, lægges der vægt på at gennemføre energitiltag, så at den pågældende ejendoms fremtidige energiforbrug svarer til minimum energiklasse C i energimærkeordningen eller varmeforbruget er reduceret med minimum 20 % for ejendomme med høj bevaringsværdi eller varmeforbruget er reduceret med minimum 30 % for ejendomme med lav bevaringsværdi.

Projekter, der kan give ny viden om bæredygtige løsninger og nye boformer vil blive prioriteret. Derudover kigger vi i alle projekter efter om der kan optimeres i forhold til at reducere støj i boligen og om ejendommen kan klimasikres.

I private udlejningsejendomme giver vi også tilskud til lejlighedssammenlægninger og udvidelser af boliger op i taget for at skabe flere familieboliger.

De kriterier, vi udvælger og prioriterer ud fra, baserer sig på Københavns Kommunes boligpolitiske strategi fra 2009 og Københavns Kommunes Klimaplan.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.