Plads til affald og genbrug

Råd og regler om indretning af gård og affaldsrum

Ved indretning af affaldsrum eller gård er det vigtigt at indtænke skraldemandens arbejdsmiljø. Det skal være let at komme til beholderne og let at trille dem til skraldebilen både sommer og vinter.

Regler for indretning 

Inden I indretter en plads eller et rum til affald er det en god idé at sætte sig ind i reglerne på området.

Arbejdsmiljøreglerne er samlet i At-vejledning D.2.24 juli 2009 (åbner på Arbejdstilsynets hjemmeside)

Affaldsrum, skakter og adgangsveje skal udføres i henhold til gældende bygningsreglement.

Endelig kan du læse om reglerne i Københavns Kommune i Københavns Kommunes affaldsregulativ.

Muligheder, når det gælder indretning

Der kan være mange udfordringer, når man skal finde plads til ejendommens affald. Kommunens kundekonsulenter i Affald og Genbrug har stor erfaring med indretning af rum til affaldsbeholdere, og I er altid velkomne til at kontakte os for råd og vejledning via Nem Affaldsservice inden I går i gang med jeres projekt.