Du er her

Personlig assistent

Har du brug for ekstra hjælp til dine arbejdsopgaver på grund af et handicap, så kan du søge om en personlig assistent.

Din arbejdsplads kan ansætte en personlig assistent, der hjælper dig med praktiske opgaver, som du ikke selv kan udføre.

Med støtten får du mulighed for at passe dit job, uden at det koster din arbejdsplads ekstra. Det kan enten være en udefrakommende person eller en kollega, der støtter dig. Det kan maksimalt være i 20 timer om ugen.

Du kan både søge om en personlig assistance, hvis du er under uddannelse, i arbejde, ledig, ansat i løntilskud, virksomhedspraktik, selvstændig, revalident eller i fleksjob.

Hvis du er under uddannelse så skal du som hovedregel søge støtten via SPS-ordningen Specialpædagogisk støtte. Læs mere om specialpædagogisk støtte

Modtager du støtte til revalidering via Jobcenter København kan du tale med din kontaktperson om at søge støtten via revalideringsbestemmelserne.

Sådan søger du

Hvis du vil søge om en personlig assistent, skal du udfylde og sende dette ansøgningsskema til Specialindsats Handicap. Ansøgningen skal foregå sammen med din arbejdsgiver, og skemaet skal underskrives af din arbejdsgiver og dig selv.

Du kan tale med en medarbejder i Specialindsats Handicap, hvis du vil høre mere om ordningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.