Parkering af motorcykler i København

Motorcykler skal betale det samme for at parkere i København som biler. Se hvilke regler der gælder for parkering af motorcykler.

Motorcykel parkering

Se hvor du kan parkere i København, og hvad det koster.

Søg beboerlicens til din motorcykel

Du kan ansøge om én licens pr. voksen i husstanden, dvs. det er kun muligt at få licens til både bil og MC, hvis der er flere voksne i husstanden. Her kan du søge om en beboerlicens.

Tidsbegrænset parkering

Motorcykler skal ikke bruge p-skive. Du skal dog stadig overholde tidsbegrænsningen.

Standsning og parkering på fortov mv.

Du må ikke standse og parkere motorcyklen på fortovet. Det kan give dig en afgift (bøde).

Parkering i båse

Motorcykler må gerne parkere flere i samme bås, ligesom tohjulede motorcykler må parkere på tværs af båsen, så længe man kan få alle andre køretøjer ud ad båsen.

Parkering i underjordiske p-anlæg

Du kan ikke parkere din motorcykel i kommunens underjordiske p-anlæg eller under Israels Plads.

Kontakt