Parkering af motorcykler

I Københavns Kommune gælder stort set samme regler for parkering af motorcykler og biler.

Motorcykler skal betale for at parkere i betalingszonen

Motorcykler skal betale det samme for at parkere i København som biler. De gældende timetakster kan du finde her: Betaling og priser for parkering

Betalingspligten for motorcyklister er inddelt i de samme betalingszoner, som gælder for bilister.

Beboerlicens

Du kan få beboerlicens til din motorcykel på (næsten) samme vilkår som til bil. 

Du kan ikke parkere din motorcykel i kommunens underjordiske p-anlæg eller under Israels Plads.

Du kan ansøge om en licens pr. voksen i husstanden, dvs. det er kun muligt at få licens til både bil og MC, hvis der er flere voksne i husstanden. 

Tidsbegrænset parkering

Motorcykler skal ikke bruge p-skive. Du skal dog stadig overholde tidsbegrænsningen.

Standsning og parkering på fortov mv.

Du må ikke standse og parkere motorcykler på fortove. P-vagterne kan pålægge en afgift ved overtrædelse af dette forbud.

Lempelser

Motorcykler må gerne parkere flere i samme bås, ligesom tohjulede motorcykler må parkere på tværs af båsen, så længe adgangen til de øvrige køretøjer ikke hindres, eller at dette ikke kan føres fra stedet.

Tohjulede motorcykler må gerne parkere i opholds- og legeområder.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.