Du er her

Pædagogiske læreplaner i vuggestue og børnehave

Alle vuggestuer og børnehaver skal lave en skriftlig pædagogisk læreplan, som er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i hverdagen

Det pædagogiske personale i daginstitutionen sætter, med udgangspunkt i børnegruppen, mål for arbejdet med børnene indenfor følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Børnemiljøet

På den måde sikre det pædagogiske personale, at børnenes hverdag er præget at aktiviteter og oplevelser, som giver børnene de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.

Planlægningen af det pædagogiske arbejde tager afsæt i Dagtilbudslovens bestemmelser §§8-10, der siger, at alle dagtilbud skal lave en skriftlig pædagogisk læreplan der skal give rum for leg – læring – og udvikling. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.