Oversigtsskema over hvor længe du kan få fleksydelse

I skemaet kan du se din fleksydelses- og folkepensionsalder, og hvor mange år du højst kan få fleksydelse.

Fleksydelsesordningen bliver gradvist ændret fra en femårig til en treårig ordning. Den treårige fleksydelse er fuldt implementeret i 2023, hvor man kan gå på fleksydelse som 64-årig og få fleksydelse i tre år. Fleksydelsen stopper ved udgangen af den måned, man når folkepensionsalderen. 

Personer, født før 1954, bliver ikke berørt af de nye fleksydelsesregler og kan fortsat modtage fleksydelse som 60-årig og få fleksydelse i fem år. Er du født senere end 1962, vil din fleksydelsesalder blive reguleret afhængigt af, hvordan folkepensionsalderen fastsættes.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.