Opstilling til kommunalvalg 2021

Tirsdag den 16. november 2021 skal der afholdes kommunal- og regionalvalg. Læs hvordan du stiller op til valget til Borgerrepræsentationen.

Formular til opstilling

Du skal bruge den officielle formular til kandidatanmeldelse, som udarbejdes af Indenrigs- og Boligministeriet. 

Formularen til kandidatanmeldelse med eller uden stillere samt formular til anmeldeldelse af liste- og valgforbund kan afhentes på Københavns Rådhus, 1. sal, vær. 83, mandag til fredag i tidsrummet kl. 09.00-15.00.

Regler for opstilling

Du skal bruge den officielle formular, som udover information om kandidatlisten også skal underskrives af mindst 150 og højst 300 stillere. For at en stiller kan blive godkendt, skal vedkommende være vælger ved kommunalvalget i Københavns Kommune 2021.

Partier, som blev indvalgt i Borgerrepræsentationen i 2017 kan i visse tilfælde undlade at indsamle stillere, se afsnit længere nede.

Regler for valgbarhed

Valgbar til kommunalbestyrelsen er enhver, der har valgret til kommunalbestyrelsen, og som fredag den 1. oktober 2021 eller, hvis dette ikke er tilfældet, kl. 12 mandag den 4. oktober 2021 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen om at være fyldt 18 år og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget de sidste 4 år uden afbrydelse.

Du kan også læse mere på vores side om valgret: Valgret til kommunal- og regionalvalget 2021.

Frist for opstilling

Du kan tidligst indlevere formularen om kandidatanmeldelse med stillere tirsdag den 14. september 2021.

Formularen til kandidatanmeldelse med stillere skal senest indleveres tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00.

Liste- og bogstavbetegnelse

På formularen til kandidatanmeldelse anføres ønsket liste- og bogstavbetegnelse, som først godkendes af valgbestyrelsen snarest efter fristen for udbedring af mangler m.v. ved kandidatanmeldelsen mandag den 4. oktober kl. 12.00.

Partier indvalgt i Borgerrepræsentationen i 2017

Partier, der blev valgt ind i Borgerrepræsentationen ved kommunalvalget i 2017, kan anmode om ikke at skulle indsamle stillere, hvis de opfylder kommunal- og regionalvalglovens § 19, stk. 4. Valgsekretariatet kan kontaktes for vejledning i reglerne.

Formularen til kandidatanmeldelse uden stillere kan tidligst indleveres den 31. august 2021 og skal senest indleveres den 14. september 2021 kl. 12.00. Meddelelse om fritagelse for indsamling af stillere meddeles senest den 21. september 2021. 

Ind- og udlevering sker på Rådhuset, 1. sal, vær. 83 i hverdagene i tidsrummet 09.00-15.00.

Meddelelse om godkendt opstilling

Alle kandidatlister får besked om, hvorvidt opstillingen til valget er godkendt af valgbestyrelsen snarest efter fristen for udbedring af mangler m.v. mandag den 4. oktober kl. 12.00.

Liste- og valgforbund

Kandidatlister kan indgå liste- og valgforbund. Der skal anvendes en formular, som er udarbejdet af Indenrigs- og Boligministeriet.

Formularen skal senest indleveres mandag den 4. oktober kl. 12.00.

Ind- og udlevering af formularen sker på Rådhuset, 1. sal, vær. 83 i hverdagene i tidsrummet 09.00-15.00.