Opstilling til kommunalvalg 2021

Tirsdag den 16. november 2021 skal der afholdes kommunal- og regionalvalg. Læs hvordan du stiller op til valget til Borgerrepræsentationen.

Formular til opstilling

Du skal bruge den officielle formular til kandidatanmeldelse, som udarbejdes af Indenrigs- og Boligministeriet. Formularen til kandidatanmeldelse er endnu ikke klar, men i 2017 kunne den afhentes fra juli måned.

Når formularen er klar, vil du kunne finde information om afhentning her på siden.

Regler for opstilling

Du skal bruge den officielle formular, som udover information om kandidatlisten også skal underskrives af mindst 150 og højst 300 stillere. For at en stiller kan blive godkendt, skal vedkommende være vælger ved kommunalvalget i Københavns Kommune 2021.

Frist for opstilling

Du kan tidligst indlevere formularen om kandidatanmeldelse tirsdag den 14. september 2021.

Formularen til kandidatanmeldelse skal senest indleveres tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00.

Information om indlevering vil fremgå her på siden, når formularen til kandidatanmeldelse er klar.

Liste- og bogstavbetegnelse

På formularen til kandidatanmeldelse anføres ønsket liste- og bogstavbetegnelse, som først godkendes af valgbestyrelsen snarest efter fristen for udbedring af mangler m.v. ved kandidatanmeldelsen mandag den 4. oktober kl. 12.00.

Meddelelse om godkendt opstilling

Alle kandidatlister får besked om, hvorvidt opstillingen til valget er godkendt af valgbestyrelsen snarest efter fristen for udbedring af mangler m.v. mandag den 4. oktober kl. 12.00.