Opbevaring af registreringsnumre

Når du indtaster dit registreringsnummer i en betalingsautomat, gemmer Københavns Kommune oplysningerne som dokumentation for din betaling.

Når du betaler for parkering i en betalingsautomat, bliver du bedt om at indtaste dit registreringsnummer. Ved at gøre det accepterer du samtidig, at Københavns Kommune opbevarer oplysningerne som dokumentation for din betaling
På denne side kan du finde information om, hvilke informationer kommunen opbevarer, hvorfor og hvor længe, og hvilke rettigheder du har.

Hvad og hvordan: 

Når du indtaster dit registreringsnummer i betalingsautomaten, opbevarer København Kommune oplysninger, der normalt ikke anses som personfølsomme, fx om hvem der er registreret som køretøjets ejer.  Oplysningerne opbevares sikkert og krypteret.

Hvorfor:

Oplysningerne anvendes til 

  • Kontrol af, om der er betalt for parkering og hvor meget.
  • Som dokumentation, hvis der pålægges en p-afgift for manglende betaling
  • Hvis du har fået P-afgift, som du ikke betaler, bliver oplysningerne videregivet til SKAT og den relevante fogedret til inddrivelse

Hvor længe:

  • Oplysningerne slettes normalt efter et år med mindre, der verserer en fogedsag el.lign. om p-betalingen
  • Hvis der verserer en sag, opbevares oplysningerne, indtil sagen er afsluttet.

Dine rettigheder:

  • Du har ret til at få indsigt i og få berigtiget oplysninger, der opbevares om dig
  • Du kan klage til Datatilsynet over, at kommunen behandler oplysninger om din p-betaling
  • Hvis du køber en skrabebillet i Parkeringsbutikken, vil der som udgangspunkt ikke blive behandlet oplysninger om dit registreringsnummer

Lovgrundlag

  • Færdselslovens § 121, stk. 1, nr. 9 giver kommunen myndighed til at pålægge en p-afgift, hvis der ikke er betalt for parkering ifølge betalingsreglerne
  • Persondatalovens §6, stk. 1, nr. 6 giver kommunen ret til at opbevare oplysninger, der er nødvendige for at understøtte kommunens myndighedsopgaver.

Læs mere om love og regler for parkering i København 
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.