Om områdefornyelse Nordvest

Områdefornyelse Nordvest er en femårig helhedsorienteret indsats, der har fokus på den fysiske, sociale og kulturelle udvikling.

Der lægges stor vægt på inddragelse og samarbejde med både lokale borgere, foreninger, erhvervsliv og kulturliv.

Områdefornyelse Nordvest

Er finansieret med 60 millioner kroner af Københavns Kommune og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og vil bestå af et lokalt sekretariat og en styregruppe bestående af en blanding af lokale og kommunale repræsentanter.

Visionen er

blandt andet at skabe flere grønne og attraktive opholdssteder, at øge tryghed på veje og pladser, at få flere unge i beskæftigelse og uddannelse, at udvikle og synliggøre det kreative miljø samt at styrke de lokale fællesskaber. Projektets konkrete indsatser udvikles og skabes i samarbejde med bydelens beboere og lokale aktører.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.