Om områdefornyelse Kulbanekvarteret

Områdefornyelsen Kulbanekvarteret er en femårig helhedsorienteret indsats, der har fokus på den fysiske, sociale og kulturelle udvikling.

Indsatsen og projekterne udvikles og skabes sammen med kvarterets beboere og lokale aktører samt de kommunale forvaltninger. Det betyder bl.a. at der lægges stor vægt på inddragelse og samarbejde med både beboere, lokale og kommunale aktører. Vi vil skabe den bedste løsning, og det tror vi på kun sker, hvis vi gør det sammen.

Områdefornyelsen Kulbanekvarteret

Er finansieret med 30 mio. kr. af Københavns Kommune og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Indsatsen løber i perioden 2016 - 2021. Områdefornyelsen består af et lokalt sekretariat og en Kvartergruppe bestående af en blanding af lokale og kommunale repræsentanter.

Visionen

Er at udvikle Kulbanekvarteret til et attraktivt og levende sted med stor bykvalitet, nye stiforbindelser, mødesteder, fællesskaber og aktiviteter i tæt samarbejde med grundejere og alle der bor, bruger eller har en hverdag i kvarteret.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.