Om ligebehandling i København

I Københavns Kommune ser vi mennesker som lige, men ikke ens. Derfor arbejder vi med ligebehandling.

I Københavns Kommune har vi en vision om, at alle borgere bliver behandlet lige – men ikke ens. Ligebehandling kan ses som det princip, der sikrer mangfoldighed og modvirker diskrimination.

Hvad er ligebehandling?

Formålet med ligebehandling er at skabe lige muligheder for alle borgere og bekæmpe diskrimination. Ligebehandling bygger på en positiv forståelse af, at alle mennesker er forskellige og derfor ikke bør behandles ens. Ligebehandling kan indebære, at to personer skal behandles forskelligt for faktisk at opnå ligebehandling og lige muligheder.

Kravet om ligebehandling betyder, at alle mennesker uanset køn, race og etnicitet, religiøs overbevisning og tro, alder, funktionsevne og seksuel orientering skal have lige adgang til og lige mulighed for at deltage i alle dele af samfundslivet og nyde lige beskyttelse.

Vi har udviklet et ligebehandlingsspil, som du kan rekvirere ved at kontakte Dina Haffar på 51 73 18 91.

Borgerrådgiverens arbejde

Københavns Kommune har også en Borgerrådgiver, som har til formål at styrke dialogen mellem borgerne og Københavns Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

Du kan læse mere borgerrådgiveren ved at følge dette link til borgerrådgiverens arbejde med ligebehandling.