Om fritidsjobindsatsen

Fritidsjobindsatsen arbejder på at få unge mellem 15-24-årige i fritidsjob.

Formålet med indsatsen er at give kriminalitetstruede unge den fornødne støtte og opbakning til at finde et fritidsjob eller studiejob. Med fritidsjob opnår de unge tidlig erfaring med at tjene lommepenge, møde til tiden, skrive ansøgninger, gå til jobsamtale og generelt påtage sig et selvstændigt ansvar.

Undersøgelser viser, at fritidsjob øger de unges motivation for uddannelse, og løfter de unges kompetencer til at gennemføre en uddannelse. Fritidsjob bidrager således til at forebygge de væsentligste barrierer for uddannelse og job og give de unge et alternativ til kriminalitet.

Fritidsjobindsatsen varetagets af Jobcenter København. Her matches de unge med enten kommunale studie- og fritidsjob med lønrefusion eller studie- og fritidsjob hos private virksomheder. Ungecentret tilvejebringer kommunale og private fritids- og studiejob gennem samarbejde med aktører, der er i tæt kontakt til de unge: boligsociale aktører, de boligsociale helhedsplaner, frivillige aktører (fx Fisken og Fritidsakademiet), ungeklubber, UU-København m.fl. 

Fritidsjobindsatsen arbejder bl.a. med at:

  • opsøge, informere og opfordre københavnske virksomheder – private såvel som kommunale - til at ansætte unge i fritids- og studiejob.
  • hjælpe private virksomheder med at finde fritidsjobbere og studiejobbere som matcher virksomhedens behov.
  • rådgive og hjælpe unge med at få og fastholde fritidsjob – herunder også individuelle samtaler med unge, som ønsker et fritidsjob.
  • hjælp og vejledning til CV, ansøgning og samtaler.
  • personlig vejledning ved fremmøde i jobcentret.

Det er målet, at der skal etableres 460 fritidsjob i 2019 til unge i København. I 2018 blev i alt 544 unge matchet med et fritidsjob, herunder blev 273 unge matchet med private fritidsjob, og 271 unge blev matchet med kommunale fritidsjob. Ved kommunale fritidsjob er der afsat midler til lønrefusion til arbejdsgiveren til ansættelsesforløb på op til 5 mdr.

Fritidsjobindsatsen er i 2019-2021 finansieret gennem København Kommunes Integrationshandleplan og via "Sikker By" samarbejdet i Københavns Kommune.

Besøg os på Facebook og spred gerne ordet om fritidsjobindsatsen:
https://www.facebook.com/Fritidsjobkbh/

Kontakt til fritidsjobindsatsen
Direkte telefonisk hotline: 29 99 96 05

Kontakt

Pressechef: Claus Bøggild

Pressechef
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
+45 22 82 84 37