Du er her

Om fritidsjobindsatsen

Fritidsjobindsatsen arbejder på at få unge mellem 15-24-årige i fritidsjob.

Et fritidsjob øger chancen for at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i gang med en uddannelse.
De seneste år har det imidlertid været en stor udfordring at finde fritidsjob til københavnske unge, og derudover har mange unge problemer med at fastholde et fritidsjob. De unge mangler ganske enkelt den viden og erfaring, der skal til for at indgå i livet på en arbejdsplads.

Fritidsjobindsatsen arbejder derfor med at:

  • opsøge, informere og opfordre københavnske virksomheder – private såvel som kommunale - til at ansætte unge i fritids- og studiejob
  • hjælpe private virksomheder med at finde fritidsjobbere og studiejobbere som matcher virksomheden
  • rådgive og hjælpe unge med at fastholde deres fritidsjob
  • videreformidle 600 private fritidsjob i 2017
  • videreformidle 200 offentlige fritidsjob i 2017
  • matche 50 private fritidsjob i 2017
  • matche 150 offentlige fritidsjob i 2017

Måltallene er endnu ikke fastlagt for 2018. Når det er gjort, vil siden at blive opdateret ift. De seneste måltal.
Derudover står fritidsjobindsatsen eksterne og interne fritidsjobsøgningskurser, og individuelle samtaler med unge i alderen 15-24 år, som søger et fritidsjob.

Fokus på udsatte unge
I 2017 har fritidsjobindsatsen fokus på udsatte unge i alderen 15-24 år. Målet er at skabe lige muligheder for alle, uanset hvor i København man bor.
Unge i udsatte byområder har typisk sværere ved at få et fritidsjob end andre. Mange kommer fra familier med ringe tilknytning og begrænset kendskab til arbejdsmarkedet. De ved ikke, hvor eller hvordan de får et fritidsjob. Derudover har de unge i nogle tilfælde svært ved at skrive ansøgninger og CV og har brug for hjælp og støtte til det.
Fritidsjobindsatsen samarbejder med andre aktører, som bl.a. hjælper de unge med ansøgninger og CV samt forbereder dem til jobsamtalen. Håbet er, at de unge bliver en del af arbejdsmarkedet – og også får støtte og opbakning til at søge og fastholde et fritidsjob på sigt.

Fritidsjobindsatsen er i 2017 og 2018 finansieret gennem København Kommunes Integrationshandleplan og midler fra "Sikker by".

Besøg os på Facebook og spred gerne ordet om fritidsjobindsatsen:

https://www.facebook.com/Fritidsjobkbh/

 

Pressekontakt:
Alle pressehenvendelser bedes rettet til Karin Bancsi.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.