Du er her

Om bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sager om alkoholbevillinger, nattilladelser og bestyrergodkendelser.

Bevillingsnævnet er nedsat i medfør af restaurationsloven og træffer afgørelse i sager som efter restaurationsloven er henlagt til Borgerrepræsentationen. Sammensætningen af Bevillingsnævnet fremgår af restaurationsloven. De nærmere regler for arbejdet i Bevillingsnævnet fremgår af restaurationsloven.

Bevillingsnævnet består af ni medlemmer. Kultur- og fritidsborgmesteren er født formand for nævnet, 5 medlemmer vælges af Borgerrepræsentationen, et sagkyndigt medlem, en uafhængig jurist og en repræsentant for politiet vælges af politidirektøren. Nævnet vælges for en fireårig periode svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode. Dertil er der udpeget 3 observatører fra brancheorganisationer, som er til stede uden stemmeret på nævnsmøderne.

Medlemmerne af Bevillingsnævnet er: 

 • Carl Christian Ebbesen (formand) (O)
 • Bo Sand (A)
 • Michael Gatten (B)
 • Leif Donbæk Thomsen (F)
 • Karina Bergmann (I)
 • Jens Kjær Christensen (Ø)  
 • Lise Fink (Københavns Politi)
 • Anna Holtt Langlet (uafhængig jurist)
 • Kianoush Yazdanyar (sagkyndigt medlem)

Observatørerne i Bevillingsnævnet er:

 • Lasse Wiwe (HORESTA)
 • Jeppe Møller-Herskind (DRC)
 • Jan Mathisen (3F)

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.