Offentliggørelse af materiale om foreninger og aftenskoler

Oversigt over folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Københavns Kommune

I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunen offentliggøre:

 • De regnskaber en forening aflægger for tilskud modtaget efter folkeoplysningsloven.
 • En fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.
 • En fortegnelse over foreninger, der ikke overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf, og
  • der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokaler,
  • der er forlangt hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalte tilskud,
  • udbetalingen af tilskud er standset eller tilbageholdt helt eller delvist, eller
  • retten til at benytte allerede anviste lokaler er frataget.

Du kan endvidere finde oversigt over foreningernes medlemstal fra 2010 og frem.

Kontakt