Nye regler for byggeri

Med Bygningsreglementet 2018 er det fremover dit ansvar, at dit byggeri overholder de tekniske bestemmelser.

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, der har til formål at sikre, at et byggeri overholder Byggelovens krav til sikkerheds-, sundheds- og energimæssige forhold.

Bygningsreglement 2018 (BR18) har medført nye regler, der kan have betydning for dit byggeprojekt, hvis din ansøgning er indsendt efter 1. juli 2018.

Kommunen sagsbehandler fortsat forhold, der vedhører:

Kommunen sagsbehandler ikke længere andre tekniske forhold som fx:

  • Indretning
  • Indeklima
  • Energi
  • Installationer

Du er nu selv ansvarlig for at sikre, at dit byggearbejde overholder de tekniske bestemmelser. Læs mere om bygningsreglementets tekniske bestemmelser

Det kan i mange tilfælde være en god ide at søge hjælp hos en professionel rådgiver, fx en arkitektvirksomhed, en bygherrerådgiver eller anden fagperson inden for byggeri.

Vi udfører stikprøvekontrol

Når kommunen har udstedt ibrugtagningstilladelse, foretager vi stikprøvekontrol i 10 % af byggesagerne. Kontrollen skal sikre, at det færdige byggeri overholder bygningsreglementets krav.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til de nye regler.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.