Ny pulje i 2021: Flere aktive unge i foreninger og fællesskaber

Ny pulje skal styrke mulighederne for, at flere unge kan være aktive sammen.

Københavns Kommune vil med denne nye pulje styrke mulighederne for, at flere unge kan være aktive sammen i 2021. Corona-krisen med hjemmeundervisning og nedlukning af fritidsaktiviteter har været ekstra hård for mange unge, og behovet er ekstra stort lige nu for at give unge nye muligheder for at indgå i aktive fællesskaber.

Puljen er på i alt 750.000 kr. og er målrettet unge mellem 15-30 år. Den primære målgruppe er unge, der går på en ungdomsuddannelse i København som fx gymnasium, erhvervsskole, FGU eller ungdomsskole. Foreninger og organisationer kan søge puljen. Derudover kan ungdomsuddannelser på vegne af selvorganiserede ungegrupper søge.

Med puljen gives penge til aktiviteter, som har fokus på at fremme bevægelse og at styrke fællesskabet blandt unge. Aktiviteterne skal afholdes i 2021 enten i løbet af sommeren eller andet halvår af 2021. Det er også muligt at søge om midler til udstyr. Der er ønske om, at aktiviteterne i overvejende grad kommer til at foregå udendørs i København. Det skyldes, at mange foreninger har fået gode erfaringer med udendørsaktiviteter under Corona-krisen. Det er imidlertid også mulighed for at søge om midler til aktiviteter, der finder sted indendørs.

I puljebeskrivelsen er der flere informationer om kriterier for tildeling af midler fra puljen. Ansøgningsfrist er 18. juni 2021.

Kontaktinformationer:

Generel vejledning og rådgivning til foreninger: Klaus Dewaegenaere Ryding, sundhedskonsulent, tlf. nr.: 2383 5084 og e-mail: qe0z@kk.dk 

Vejledning til foreninger og kontakt til ungdomsuddannelser: Armin Sahuric, sundhedskonsulent, tlf. nr.: 2446 9654 og e-mail: hz6z@kk.dk

Puljebeskrivelse og ansøgningsskema kan tilgås i nedenstående dokumenter:

Kontakt