Niko Grünfeld

Alternativet

Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget og medlem af Børne- og Ungdomsudvalget.

Post til: Rådhuset, 2. sal. Vær. 4, 1599 København V.
Mail: Niko_Grunfeld@kk.dk