Netværket

Netværket er Københavns Kommunes døgnbehandlingstilbud for borgere med afhængighed af rusmidler

Hvad er Netværket

Netværket ligger i et grønt område i Sydhavnen og er et kommunalt døgnbehandlingssted for borgere, der er afhængige af rusmidler, som kan klare sig selv i dagligdagen. Netværket er en del af Københavns Kommunes behandlingscenter - Center for Rusmiddel København. Netværket er et forholdsvist lille sted med plads til 14 beboere. Netværket er et helt nyt hus med moderne rammer med bl.a. enkeltværelser og eget bad og toilet. 

Formålet med behandlingen i Netværket er at støtte borgeren i at leve et liv uden rusmidler, samt klæde borgeren på til at bevare et liv uden rusmidler.

Hvem kan komme i behandling i Netværket

Netværket er for borgere over 18 år, der er afhængige af rusmidler.
For at blive indskrevet på Netværket, skal borgeren være indskrevet i behandling i Center for Rusmiddel København, eller i et andet kommunalt behandlingscenter. Det er det kommunale behandlingstilbud, hvor borgeren er i behandling, der indstiller borgeren til et behandlingsforløb i Netværket.

Er du borger i København Kommune og ønsker at komme i behandling i Netværket, skal du kontakte en af enhederne i Center for Rusmiddelbehandling København i Københavns Kommune.

Er du bosat i en anden Kommune, skal du kontakte det kommunale behandlingscenter i din egen kommune.
 

Et behandlingsforløb i Netværket

Borgeren bor på Netværket under sit behandlingsforløb, som typisk varer tre måneder. 
Behandlingen foregår i grupper, i fællesskabet og individuelt. Et behandlingsforløb tager udgangspunkt i den behandlingsplan, borgeren har udarbejdet sammen med sin kontaktperson i det kommunale behandlingscenter og under hensyn til, at alle er forskellige og derfor har brug for en individuel tilgang. Alle får tilknyttet en primær behandler, som er den, borgeren skal samarbejde med omkring egen individuelle behandling.

Behandlingens sigte er, at borgeren tilegner sig redskaber og forudsætninger for et liv uden rusmidler og at starte en proces, der understøtter borgeren i at skabe de ønskede forandringer.
 

På Netværket arbejder vi bl.a. med:

 • Dannelsen gennem et socialiserende fællesskab
 • En socialfaglig og sundhedsfaglig tilgang
 • En kognitiv tilgang
 • Psykoedukation
 • Gruppebehandling og individuel behandling
 • Nada øreakupunktur
 • At samarbejde med de relevante aktører for, at du kommer godt videre efter dit ophold i Netværket
 • Samarbejde med dine pårørende, hvis det vurderes at kunne gavne behandlingsforløbet

Forventninger til dig som kommer i behandling i Netværket

 • Du ønsker at ophøre med at være afhængig af rusmidler
 • Du ønsker at skabe forandringer i dit liv
 • Du har lyst til at deltage aktivt i fællesskabet og behandlingen på en hensigtsmæssig måde

Om Netværket

Alle behandlere i Netværket har en socialfaglig baggrund erfaring i at arbejde med mennesker med afhængighed og relevante efteruddannelser. Alle medarbejdere har en velfunderet etisk tilgang. Vi vægter vores forskellighed højt og bestræber os på, at du skal have den primære behandling af den medarbejder, som vi i fællesskab mener, du kan drage mest nytte af.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.