Nedgravede affaldsløsninger

Krav og anbefalinger til etablering af nedgravede eller delvist nedgravede affaldsløsninger på egen grund eller i offentligt areal

Som boligselskab, ejerforening, andelsboligforening mv. har I mulighed for at lave løsninger, hvor jeres affaldsbeholdere ligger helt eller delvist under jorden på jeres egen grund. For eksisterende etageejendomme er det også muligt på et offentligt vejareal.   

Nedenfor er kommunens krav og anbefalinger til etablering af en nedgravet affaldsløsning.