Naturpark Nordhavn

  • ""
    Kontraframe
Naturpark Nordhavn er københavnernes nye store park. Den skal ligge på spidsen af Ydre Nordhavn med en storslået udsigt over Øresund.

Et nyt mødested og frirum

Naturpark Nordhavn skal være et attraktivt udflugtsmål og mødested for alle københavnere. Den fantastiske beliggenhed ved kysten forener det grønne og blå og vil give rige muligheder for fællesskaber, et bakket landskab, naturoplevelser, fordybelse og for kulturelle aktiviteter og idræt, slentreture og andre udendørsaktiviteter. Et nyt frirum og en helt ny park i Nordhavn, hvor københavnerne kan mødes i det grønne under åben himmel hele året rundt. 

Københavnerne med fra start

Med Naturpark Nordhavn bliver det første gang siden anlæggelsen af Amager Strandpark, at der i København anlægges en park, der bliver dobbelt så stor som Kongens Have. Første skridt i udviklingen af parken bliver taget i efteråret 2021, hvor alle københavnerne får mulighed for at komme med deres ideer og ønsker til den nye park. Bidragene fra byens borgere vil sammen med behovet for nye grønne områder, nye rammer og muligheder til kultur- og fritidslivet og idrætsfaciliteter gå videre til Københavns Borgerrepræsentation, som i sidste ende træffer den endelige beslutning om visionerne for parken. 

Fra rå jordopfyld til københavner-park   

Naturpark Nordhavn skal ligge på et nyt område af København i Ydre Nordhavn, der er skabt via overskudsjord fra byggeprojekter i og omkring København. Der er tale om såkaldt råjord, som efterfølgende skal have udlagt et muldlag, når der skal etableres planter og træer. Den første jord blev kørt til i 2012, og området er stadig et arbejdsområde, hvor der lagres jord fra byggeprojekter. Hvis man går, cykler eller kører en tur ud til spidsen af Ydre Nordhavn, vil man kunne se de store jordmængder, som fremover omdannes til den nye park. Det samlede område, hvor der køres jord til, er cirka 100 hektar, hvoraf 28 hektar bliver til Naturpark Nordhavn. Parkens placering og størrelse er vedtaget ved lov i Folketinget i 2018.

Kontakt