Når der er vand i kælderen

Se først om du kan stoppe vandet i at komme ind
  • Forsøg at begrænse skaden og forhindre mere vand i at komme ind. Fx ved at lukke døre og vinduer, lægge noget tungt oven på gulvafløbet, eller bygge en midlertidig dæmning foran kældernedgangen.
  • Ophold dig ikke i en kælder, hvor vandet stiger. Det kan pludseligt gå hurtigt, og du kan komme i fare for at drukne.
  • Det er vigtigt, at vandet fjernes hurtigst muligt af hensyn til efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp.
  • Husk smitterisikoen – brug gummistøvler og gummihandsker, hvis du fjerner vandet selv, eller når du rydder op i kælderen efter oversvømmelse. undgå at røre ved dit ansigt, mens du arbejder, lad være med at spise eller ryge imens, og pas specielt på åbne sår.
  • Kontakt dit forsikringsselskab.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.