Du er her

Myndighed Socialt Udsatte og Psykiatri

Den 17. maj 2016 trådte omlægningen af Myndighedsområdet - Socialt Udsatte og Psykiatri i kraft.

De fire voksenenheder, modtagelsen i Matthæusgade, hjemløseenheden og Enheden for Kriminalpræventive programmer, bliver til fem nye enheder.

Omlægningen i korte træk:

Myndighedsindsatsen – Socialt udsatte og Psykiatri i Borgercenter Voksne organiseres, så opgaverne fremover løses af fem bydækkende enheder. 

  • Hjemløseenheden 
  • Psykiatrienheden 
  • Bolig- og Beskæftigelsesenheden
  • Enheden for Sociale Ydelser 
  • Enheden for Kriminalpræventive Indsatser 

Hver enhed varetager specialiserede opgaver, som retter sig mod særlige problemstillinger, såsom hjemløshed, kriminalitet eller psykisk sygdom. Fælles for alle enheder er, at de udover de meget specialiserede opgaver ligeledes, varetager generelle opgaver så som rådgivning og vejledning, boligindstilling, henvisning til åbne tilbud og udarbejdelse af sociale handleplaner. 
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.