Musikskolen

Københavns Kommunes Musikskole tilbyder musikundervisning i fritiden til alle børn og unge mellem 0 og 25 år.

Desuden tilbyder Musikskolen et 3-årigt musikalsk grundkursus (MGK) til unge mellem 14 og 25 år. MGK tilbydes også som et 4-årigt kursus i tilknytning til en gymnasieuddannelse på Sankt Annæ Gymnasium.

Formål

Formålet med Musikskolens undervisning er:

  • At udvikle og fremme elvernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.
  • At medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.
  • At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, både i fællesskab med andre og individuelt.
  • Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlige udvikling og øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

Lokaliteter

Musikskolen er en del af Københavns Kommunes Skolevæsen. Undervisningen foregår på en række af kommunens skoler med hovedvægt på otte lokaliteter: Utterslev Skole, Damhusengens Skole, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Rådmandsgades Skole, Øster Farimagsgades Skole, Musikskolen i Kalvehallen og Sankt Annæ Gymnasium

Desuden tilbydes der musikalsk legestue i en række af kommunens børnehaver.

Tilmelding

Musikskolens brochure udsendes til kommunens skoler og biblioteker den 20. april. Tilmelding til undervisningen skal ske inden den 20. maj hvert år. En tilmelding er bindende for hele sæsonen, dog er der en prøveperiode for nye elever og elever der skifter instrument frem til den 1. november.

Da der er mange der søger optagelse til musikskolen kan der være ventetid på undervisningen, alle elever der ikke optages, kan optages på en venteliste. Ventelisten er kun gældende for én sæson af gangen.

Musikskolens MGK-brochure udsendes midt i december. Der er tilmeldingsfrist i begyndelsen af februar og optagelsesprøverne finder sted i marts måned.

På Musikskolens hjemmeside www.musikskolen.kk.dk kan du foretage tilmelding til undervisningen.

Indflydelse og klagemulighed

Musikskolen har en bestyrelse med repræsentanter for forældre, elever, lærere samt en repræsentant der er udpeget af Borgerrepræsentationen.

Klager over beslutninger der er truffet af bestyrelsen på Musikskolen kan rettes til:
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Tlf.: 33 66 42 09

Kontakt