Mulighed for at sende medarbejdere delvist hjem uden løn

Læs her om mulighederne for at undgå fyringer af dine medarbejdere.

Der er indført en række initiativer, der skal afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser af den delvise nedlukning af Danmark grundet corona. To centrale initiativer er en lempelse af reglerne om ’arbejdsfordeling’ og en indførelse af ’lønkompensation’.

Arbejdsfordeling

Som privat arbejdsgiver kan du med de nye lempelser af ’arbejdsfordeling’ lade dine medarbejdere arbejde i færre timer, mens de til gengæld får supplerende dagpenge eller kontanthjælp. Det kan fx være, at medarbejderne i en periode kun arbejder hver anden uge og dermed kun får halv løn.

Nogle virksomheder vil også kunne sende deres medarbejdere hjem uden løn i 14 dage. Derefter skal de tilbydes arbejde igen.

Reglerne for, hvordan I kan gøre anhænger af den gældende overenskomst. For de virksomheder, der ikke har en overenskomst, kan der laves en fælles underskrevet aftale med medarbejderne. 
Læs mere om arbejdsfordeling i henhold til kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan du læse mere om, hvordan I gør, hvis I vil benytte ordningen med arbejdsfordeling.
Læs mere om ordningen med arbejdsfordeling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

På jobnet.dk kan du finde de blanketter, der skal udfyldes. De hedder AB 292 og AB 293.
Gå til jobnet.dk

Forlængelse af arbejdsfordeling
Hvis I ønsker at forlænge jeres brug af arbejdsdeling ud over 13 uger, skal I senest 4 uger før udløbet af den nuværende arbejdsdeling sende os en ansøgning om forlængelse.

Ring til os på 33 66 33 33, så kan vi hjælpe med, hvilken ansøgning I skal bruge – og hvor den skal sendes til.

Midlertidig lønkompensationsordning

Virksomheder kan også anvende en midlertidig lønkompensationsordning, som et alternativ til afskedigelse af de ansatte. De hjemsendte fortsætter med at få løn uden at blive afskediget, men må heller ikke arbejde. De ansatte, der er omfatter af lønkompensationsordningen skal afholde fem dages ferie, afspadsering, tjenestefri uden løn.
Læs om den midlertidige lønkompensationsordning på virksomhedsguiden.dk

Kontakt