Mulighed for at sende medarbejdere delvist hjem uden løn

Læs her om mulighederne for at undgå fyringer af dine medarbejdere.

Der er indført en række initiativer, der skal afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser af den delvise nedlukning af Danmark grundet corona. To centrale initiativer er en lempelse af reglerne om ’arbejdsfordeling’ og en indførelse af ’lønkompensation’.

Arbejdsfordeling

Som privat arbejdsgiver kan du med de nye lempelser af ’arbejdsfordeling’ lade dine medarbejdere arbejde i færre timer, mens de til gengæld får supplerende dagpenge eller kontanthjælp. Det kan fx være, at medarbejderne i en periode kun arbejder hver anden uge og dermed kun får halv løn.

Nogle virksomheder vil også kunne sende deres medarbejdere hjem uden løn i 14 dage. Derefter skal de tilbydes arbejde igen.

Reglerne for, hvordan I kan gøre anhænger af den gældende overenskomst. For de virksomheder, der ikke har en overenskomst, kan der laves en fælles underskrevet aftale med medarbejderne. 
Læs mere her

Hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan du læse mere om, hvordan I gør, hvis I vil benytte ordningen med arbejdsfordeling.
Læs mere her

På jobnet.dk kan du finde de blanketter, der skal udfyldes. De hedder AB 292 og AB 293.
Gå til jobnet.dk

Du kan også kontakte kommunen, hvis der er noget, du er i tvivl om – herunder hvordan du udfylder eller sender blanketterne til os.
Ring til Københavns Erhvervshuset på 33 66 33 33.

Midlertidig lønkompensationsordning

Virksomheder kan også anvende en midlertidig lønkompensationsordning, som et alternativ til afskedigelse af de ansatte. De hjemsendte fortsætter med at få løn uden at blive afskediget, men må heller ikke arbejde. De ansatte, der er omfatter af lønkompensationsordningen skal afholde fem dages ferie, afspadsering, tjenestefri uden løn.
Læs mere på virksomhedsguiden.dk

Kontakt